تحصیلات عالی
در دانشگاههای امریکایی
مورد تایید وزارت علوم ایران
 

علت اخذ مدارک از دانشگاههای امریکایی

علت اخذ مدارک از دانشگاههای امریکایی

چرا مدارک دانشگاه امریکایی؟

مدارك دانشگاه مجازي اروپا فاقد اعتبار است


اداره كل دانش‌آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام كرد مدارك دانشگاه مجازي اروپا فاقد اعتبار است.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، بر اين اساس مدارك صادره از سوي اين دانشگاه توسط اداره كل دانش‌آموختگان بررسي و ارزشيابي نمي‌شود.


منبع این خبر
بازگشت