تحصیلات عالی
در دانشگاههای امریکایی
مورد تایید وزارت علوم ایران
 

هزینه تحصیل در امریکا

   

نام دانشگاه

شهریه سالیانه
برحسب دلار امریکا

                             توضیحات بیشتر

University Of Texas at Dallas

15500(خارج از ایالت)
8500(داخل ایالت)

هزینه زندگی در حد متوسط و تعداد اندکی کارهای پاره وقت برای دانشجویان وجود دارد

University of Texas at Arlington

12500(خارج از ایالت)
7500(داخل ایالت)

هزینه زندگی در حد متوسط و تعداد اندکی کارهای پاره وقت برای دانشجویان وجود دارد

NJIT

20500(خارج از ایالت)
14000(داخل ایالت)

هزینه زندگی اندکی بالاتر است و کمکهای مالی از سوی دانشگاه بسیار اندک خواهد بود

Texas A&M University

11000(خارج از ایالت)

هزینه زندگی در حد متوسط است و دانشگاه پس از ترم اول کمکهای مالی خواهد داشت

Arizona State University

21000(خارج از ایالت)
8000(داخل ایالت)

کمترین حد کمک مالی از سوی دانشگاه

University of Arizona

20000 (خارج از ایالت)
6500 (داخل ایالت)

کمک مالی خوب پس از ترم اول از سوی دانشگاه

Illinois Institute of Technology

14000

کمک مالی اندک از سوی دانشگاه

University at Buffalo - SUNY

13000(خارج از ایالت)
8500(داخل ایالت)

کمک برای مقطع دکترا وجود دارد ولی برای سایر مقاطع تحصیلی بسیار اندک است

Ohio State University

26000(خارج از ایالت)
11000(داخل ایالت)

کمک مالی دانشگاه بطور معمول پس از ترم اول خواهد بود

University of South California

26000

کمک مالی بسیار به ندرت خواهد بود و بهتر است از ابتدای ثبت نام تا حدامکان درخواست کمک شود
بهتر است از ابتدا سرمایه کافی برای تحصیل در این دانشگاه را داشته باشید.

University of Cincinnati

24000(خارج از ایالت)
14000(داخل ایالت)

موقعیت جغرافیایی خوب و کمکهای مناسب از سوی دانشگاه خصوصا برای دانشجویان فوق لیسانس

University of Illinois, Chicago

27000(خارج از ایالت)
15000 (داخل ایالت)

موقعیت جغرافیایی خوب و درصورتیکه نمره (GRE/GPA) بالا داشته باشید
امکان کمک از سوی دانشگاه نیز وجود دارد

University of Florida

24000(خارج از ایالت)
8500(داخل ایالت)

دانشگاه با شهرت جهانی و موقعیت جغرافیایی عالی و ظرفیت پذیرش دانشجوی بالا

Clemson University

16000(خارج از ایالت)
8500(داخل ایالت)

کمک مالی بسیار به ندرت صورت می گیرد

University of Missouri-Rolla

11000

بهترین در الکترومغناطیس و کمک مالی در موارد اندکی از سوی دانشگاه وجود خواهد داشت

Wayne State University

16000(خارج از ایالت)
8000(داخل ایالت)

هزینه زندگی بسیار پایین و امکان یافتن کارهای پاره وقت نیز وجود دارد

Washington State University

20000(خارج از ایالت)
8500(داخل ایالت)

موقعیت جعرافیایی عالی و کمک مالی از سوی دانشگاه وجود دارد

University of Wisconsin-Madison

26000(خارج از ایالت)
11000(داخل ایالت)

این دانشگاه دارای رتبه جهانی بالایی است

Portland State University

14000(خارج از ایالت)
9500(داخل ایالت)

موقعیت جغرافیایی خوب و بسیار مناسب برای رشته الکترونیک در شاخه مدارات مجتمع

University of Dayton

12000

بدون هزینه تشکیل پرونده جهت ثبت نام و بسیار مناسب برای رشته هوافضا

North Carolina State University

20000(خارج از ایالت)
7500(داخل ایالت)

موقعیت جغرافیایی عالی و دارای رتبه بالای جهانی

Drexel University

25000

موقعیت جغرافیایی خوب

University of Utah

14000(خارج از ایالت)
4000(داخل ایالت)

هزینه زندگی پایین است و بهترین گزینه برای رشته مهندسی برق و علوم کامپیوتر می باشد

University of Houston

10000 (خارج از ایالت)
5000(داخل ایالت)

موقعیت جغرافیایی عالی و بسیار مناسب برای رشته مخابرات

University of North Carolina Charlotte

15500(خارج از ایالت)
5000(داخل ایالت)

کمک مالی دانشگاه بسیار اندک