تحصیلات عالی
در دانشگاههای امریکایی
مورد تایید وزارت علوم ایران
 

آیا دانشجویان اجازه کار دارند ؟

آیا دانشجویان اجازه کار دارند ؟

دانشجویان خارجی معمولاً در شش ماه اول تحصیلات شان اجازه کار کردن ندارند، اما برخی برنامه های کاری/تحصیلی ارائه شده به شما امکان کار در محوطه دانشگاه را می دهد.

مثالهایی از این گونه فرصت های کار کردن در کتابخانه دانشگاه یا دفاتر دانشگاه، به عنوان دستیار تحقیقاتی استاد است.

تحت قوانین ویزا، در حالیکه به کلاس می روید، شما اجازه بیش از 20 ساعت کار در هفته را نخواهید داشت.

برخی از دانشگاهها ممکن است برنامه های کار آموزی را در قبال دریافت پول ارائه دهند، یا به دانشجویان خارجی در پیدا کردن چنین برنامه هایی کمک کنند، شما فقط بعد از سال اول تحصیلی می توانید در آنها شرکت کنید، مگر اینکه این برنامه ها جزیی از برنامه تحصیلی لازم باشند.


بازگشت