تحصیلات عالی
در دانشگاههای امریکایی
مورد تایید وزارت علوم ایران
 

طبقه بندی دانشگاههای امریکایی

طبقه بندی دانشگاههای امریکایی

Untitled 16

دانشگاه‌های آمریکا به دو گروه ایالتی ( state school ) و خصوصی ( private school ) تقسیم میشوند. دانشگاههای ایالتی معمولا بسیار ارزانتر هستند اما ممکن است برای پذیرش دانشجویان خارجی ( international students) محدودیت ظرفیت داشته باشند. علاوه بر آن دانشگاههای آمریکا را میتوان برحسب اینکه مراکز تحقیقاتی هستند یا نه به دو گروه تقسیم کرد:

گروه اول دانشگاههایی هستند که درکنار تدریس مراکز تحقیقی هم هستند و دانشجویان مقطع دکترا قبول میکنند ( Universities ). دسته دوم دانشگاههایی هستند که تنها به تدریس میپردازند و دوره‌های دو ساله یا چهار ساله داشته و مدارکشان حد اکثر تا مقطع لیسانس است ( Colleges ). در آمریکا به تحصیلات تا مدرک لیسانس undergraduate program و بعد از آن (فوق لیسانس و دکترا) graduate program گفته میشود. اگر شما برای مدارک بالاتر از لیسانس تقاضا میکنید حتما باید به دسته اول تقاضا بفرستید. آخرین تقسیم بندی مربوط به تقسیم بندی سال تحصیلی است:ترمی ( Semester System ) و یک چهارمی ( Quarter System ). دانشگاه‌هایی که به صورت ترمی کار میکنند هر سال تحصیلی را از ابتدای سپتامبر تا آخر ماه می به دو ترم تقسیم میکنند که مشابه سیستم ایران است. در سیستم یک چهارمی سال تحصیلی به چهار ربع سه ماهه تقسیم میکند.

 


بازگشت