تحصیلات عالی
در دانشگاههای امریکایی
مورد تایید وزارت علوم ایران
 

وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری

وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری

هيچيك از دانشگاههاي خارجي در ايران شعبه ندارند

معاون دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعلام كرد هيچيك از دانشگاههاي خارجي (بخصوص از جمهوريهاي تازه استقلال يافته) در ايران شعبه‌اي ندارند و مدارك تحصيلي كه از سوي برخي دفاتر تحت عنوان نمايندگي دانشگاههاي خارجي صادر مي‌گردد فاقد اعتبار است.
به گزارش روابط عمومي وزارت علوم، دكتر ملاباشي گفت: برخي از مؤسسه‌هاي آموزش داخل كشور اقدام به پذيرش دانشجو و داير نمودن كلاسهاي آموزشي بدون مجوز دفتر گسترش آموزش عالي نموده و در قبال اخذ مبالغ هنگفت به عنوان شهريه مدارك دانشگاههاي خارج (بدون پشتوانه علمي) براي متقاضيان صادر مي‌نمايند كه اين مدارك به هيچ عنوان قابل ارزشيابي نيست.
به گفته دكتر ملاباشي وزارت علوم در خصوص تعطيلي دفاتر فوق‌الذكر پيگيريهاي قانوني لازم را بعمل خواهد آورد.
همچنين مدير كل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم به متقاضيان ادامه تحصيل (به صورت حضوري ـ نيمه حضوري و غير حضوري ـ مكاتبه‌اي يا مجازي)اكيداً توصيه كرد قبل از هرگونه اقدامي صلاحيت موسسه مربوطه را با مراجعه به سايت www.msrt.ir احراز نمايند

منبع این خبربازگشت