تحصیلات عالی
در دانشگاههای امریکایی
مورد تایید وزارت علوم ایران
 

سپاس

فرم رزومه شما جهت تبدیل سوابق کا

فرم رزومه شما جهت تبدیل سوابق کاری و علمی به مدرک دانشگاهی دریافت شد.
کارشناسان ما ظرف 24 ساعت آینده پاسخ رزومه را برای شما ارسال خواهند کرد.

 

  شما میتوانید پاسخ بسیاری از سوالات خود را در قسمت پرسشهای متداول بیابید.
همچنین شما میتوانید جهت مشاوره از طریق تلفن یا ایمیل و یا گفتگوی زنده از طریق سایت MSRT اقدام بفرمایید.