تحصیلات عالی
در دانشگاههای امریکایی
مورد تایید وزارت علوم ایران
 

پرداخت هزینه

در این صفحه یک تکست باکس یک دکمه پرداخت و انصراف وجود دارد که خود کاربر با توجه به توافقاتی که قبلا با وی صورت گرفته است مبلغ را بطور دستی در باکس مورد نظر وارد خواهد کرد و دکمه پرداخت را فشار خواهد داد.